TANET2016臺灣網際網路研討會論文集(上下冊不分售)

參考庫存 = 1

(以訂單與來款優先順序出貨,商品將視實際庫存狀況出貨)
購買產品如為數位影音商品(如:CD、VCD、DVD、電子書等),因受智慧財產權保護,恕無法接受退貨。如有商品瑕疵,僅可更換相同產品。

TANET2016臺灣網際網路研討會論文集(上下冊不分售)
簡介

本次研討會主題包含「數位國力與創新經濟」、「網際網路技術」、「資訊安全及個人資料安全保護管理」、「物聯網(IOT)」、「巨量資料」、「金融科技商務研究(FinTech)」、「雲端技術、應用與服務」、「網路犯罪與數位鑑識」、「數位學習、落差、關懷」、「軟體定義網路」、「開放資料」、「社群網路」、「TWAREN與未來網路規劃與設計」等27個領域,本次大會共收錄239篇論文,分47個場次進行論文口頭發表及海報發表。


目次

議題分類目次:
網際路技術與規劃管理 網際路技術與規劃管理 網際路技術與規劃管理 網際路技術與規劃管理 網際路技術與規劃管理
網際路技術 網際路技術 網際路技術 ................................ ................................ ................................ ................................ 1
TWARENTWARENTWARENTWARENTWARENTWAREN與未來網路規劃設計 與未來網路規劃設計 與未來網路規劃設計 與未來網路規劃設計 與未來網路規劃設計 ................................ ................................ ............................. 60
網路規劃建置與管理營運 網路規劃建置與管理營運 網路規劃建置與管理營運 網路規劃建置與管理營運 網路規劃建置與管理營運 ................................ ................................ ................................ ........... 94
軟體定義網路 軟體定義網路 軟體定義網路 ................................ ................................ ................................ ............................ 155
無線通訊與號處理 無線通訊與號處理 無線通訊與號處理 無線通訊與號處理
無線通訊 無線通訊 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 215
多媒體通訊與號處理 多媒體通訊與號處理 多媒體通訊與號處理 多媒體通訊與號處理 ................................ ................................ ................................ ............. 248
智慧行動與電子商務 智慧行動與電子商務 智慧行動與電子商務 智慧行動與電子商務
行動與電子商務 行動與電子商務 行動與電子商務 ................................ ................................ ................................ ......................... 375
金融科技商務研究 金融科技商務研究 金融科技商務研究 金融科技商務研究 (FinTech)(FinTech) (FinTech)(FinTech) (FinTech)(FinTech) ................................ ................................ ................................ ..... 423
行動計算 行動計算 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 439
智慧行動生活科技 智慧行動生活科技 智慧行動生活科技 智慧行動生活科技 ................................ ................................ ................................ ..................... 453
人工智慧與類神經網路 人工智慧與類神經網路 人工智慧與類神經網路 人工智慧與類神經網路 ................................ ................................ ................................ ............. 528
雲端開放與巨量資料 雲端開放與巨量資料 雲端開放與巨量資料 雲端開放與巨量資料
巨量資料 巨量資料 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 551
開放資料 開放資料 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 584
開源軟體應用 開源軟體應用 開源軟體應用 ................................ ................................ ................................ ............................ 607
資料探勘 資料探勘 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 634
雲端技術應用與服務 雲端技術應用與服務 雲端技術應用與服務 雲端技術應用與服務 ................................ ................................ ................................ ................. 662
物聯網與社群路 物聯網與社群路 物聯網與社群路 物聯網與社群路
物聯網( 物聯網( IOTIOTIOT) ................................ ................................ ................................ .......................... 765
社群網路 社群網路 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 858
資料安全與數位鑑識 資料安全與數位鑑識 資料安全與數位鑑識 資料安全與數位鑑識
資通安全及個人料保護管理 資通安全及個人料保護管理 資通安全及個人料保護管理 資通安全及個人料保護管理 資通安全及個人料保護管理 資通安全及個人料保護管理 ................................ ................................ ......................... 931
網路犯罪與數位鑑識 網路犯罪與數位鑑識 網路犯罪與數位鑑識 網路犯罪與數位鑑識 ................................ ................................ ................................ ............... 1032
數位學習與智慧校園 數位學習與智慧校園 數位學習與智慧校園 數位學習與智慧校園
校務行政系統與智慧園創新 校務行政系統與智慧園創新 校務行政系統與智慧園創新 校務行政系統與智慧園創新 校務行政系統與智慧園創新 ................................ ................................ ............................... 1109110911091109
綠能通訊與機房 綠能通訊與機房 綠能通訊與機房 綠能通訊與機房 ................................ ................................ ................................ ............... 1140114011401140
數位匯流技術與政策 數位匯流技術與政策 數位匯流技術與政策 數位匯流技術與政策 ................................ ................................ ................................ ............... 1158115811581158
數位學習、落差關懷 數位學習、落差關懷 數位學習、落差關懷 數位學習、落差關懷 ................................ ................................ ................................ ........... 1163116311631163
偏鄉資訊教育與應用 偏鄉資訊教育與應用 偏鄉資訊教育與應用 偏鄉資訊教育與應用 ................................ ................................ ................................ ............... 1262
數位國力與創新議題 數位國力與創新議題 數位國力與創新議題 數位國力與創新議題
數位國力與創新經濟 數位國力與創新經濟 數位國力與創新經濟 數位國力與創新經濟 ................................ ................................ ................................ ............... 1283
其他相關議題 其他相關議題 其他相關議題 ................................ ................................ ................................ .......................... 1312


作者相關著作


同機關其他書籍

購物須知

  • 為了保障您的權益,國家書店會員所購買商品享有到貨十天的鑑賞期(含例假日)。退回之商品必須於鑑賞期內寄回(以郵戳或收執聯為憑),且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、內外包裝、隨貨文件、贈品等),否則恕不接受退貨。
  • 購買產品如為數位影音商品(如:CD、VCD、DVD、電子書等),因受智慧財產權保護,恕無法接受退貨。如有商品瑕疵,僅可更換相同產品。
  • 國家書店因網路與門市共同銷售,若在您完成訂單程序之後,若內含售盡無庫存之商品,本公司保留出貨與否的權利,但我們仍會以最快速度為您下單調貨。但恐原出版機關亦無庫存可供銷售,缺書部份我們將為您進行退款作業。
  • 海外購書運費一律另行報價 ,當您進購物車下訂單選取海外寄送地址後,我們將另以mail通知您運費金額。確認書款與運費一併支付後,我們將儘速處理您的訂單。
  • 學校團體、讀書會用書,或每月需特定數量者,可洽【團購部門】,我們有專人為您服務。

˄